Bookmark and Share
Løs snak...med lidt i(ndhold)

Opslag!
Jane og Palle arrangerer:

Sensommertur til Nordsjælland d. 5. - 7. september
(Sammen med OK-Klubben i Nørre Broby).

Koncert d. 9. november kl. 19.30 på Brobyværk Kro:
"Viggo Sommer & his Backhowlers" - vestjysk blues og røverhistorier.
Billetter á 120 kr. hos Palle: 22811953/pallepraest@hotmail.com eller Jane:
28284183/karlsson@mail.dk

 
 
 

Set og Hørt

I den verserende sag om højhusets lysreklame på Fisketorvet i Odense skriver en sagsbehandler mere sandt, end vedkommende måske selv ved : ”Som forvaltning er vi forpligtet til at gøre rede for de problemer, der vil kunne opstå i forhold til at tillade den ønskede skiltning. Politikerne skal kunne træffe beslutning på et fuldt oplyst grundlag.”

Til overvejelse

Er det god ledelse, når chefer og ledere lader personale finde afgørende ændringer i deres ansættelsesforhold i e-Boksen? Eller er det en moderne form for hoveri fra ridefogedernes tid? Under alle omstændigheder er måden fej.

Læs mere...

…dine fregner falder i søvn én for én som i et univers, der lige skimmer sine sole igennem.
 
Signe Gjessing: ”Ideale begivenheder” – Vers (2017)